Akustik Düzenleme

Akustik düzenleme, gürültü kontrolü sağlanmış olan yapıların iç hacimlerinde yapının işlevine uygun yankılanma sürelerinin gerçekleştirilmesine dayanır. Akustik mekanlardaki sesin kalitesini belirleyen yankılanma süreleri, kapalı ortamın boyutları ile ortam yüzeylerinin ses yutuculuk katsayılarının kullanıldığı Sabin formülü ile hesaplanır.

Ortamın ses yutuculuğu veya yansıtıcılığı ortam yüzeylerindeki etkili yutucu alanın büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Mekandaki pürüzsüz ve parlak yüzeylerin çokluğu rahatsızlık düzeyinde yankılanmalara neden olabilirken, aşırı miktarda ses yutucu malzeme kullanımı “kuru” ve “donuk” duyumlara yol açar. Bu olumsuzlukların giderilerek akustik anlamda dengenin kurulması akustik mekan düzenlemesi ile mümkün olur.

– Geometri (kare, dikdörtgen veya çokgen kesitler, kademeli yüzeyler)
– Boyut oranı (alçak, yüksek tavanlar)
– Ortamda kullanılan malzemeler (ahşap, beton, cam)
ve benzeri yapay faktörlerin tamamı kaynaktan çıkan ses üzerinde etkide bulunarak sesin değişmesine ve olduğundan farklı biçimlerde duyulmasına neden olur. Akustik düzenleme doğala en yakın duyumun sağlanabilmesi için ortamdaki yapay etkilerin giderilerek akustik konfor koşullarının oluşturulmasıdır.

akustik panelakustik kumaş panelses yalıtım süngeri