Lamineli Akustik Cam

Lamineli Akustik Cam , gürültü kontrolü  günlük yaşamımızda, iş yerlerimizde, evimizde daha doğrusu hayatımızın her yerinde giderek önem kazanmaktadır. Hava ve su kirliliğinin yanında gelişmiş ve büyük şehirlerde ve endüstriyel ortamlarda yaşamı olumsuz yönde etkileyen gürültü de  günümüzde önemli bir kirlilik kaynağıdır. Gürültü kontrolünün en pratik yolu Akustik Ses yalıtım camları kalınlığının arttırılmasıdır. Ayrıca Akustik Ses yalıtım camı ünitelerinde farklı kalınlıklarda cam kullanılması veya camlardan birinin Lameks olması da gürültü kontrolünde yarar sağlamaktadır.

AKUSTİK SES YALITIM CAMLARININ AVANTAJLARI

Eğer gürültü kontrolü sağlanmazsa hayatımızda birçok önemli eksiklik yola çıkar. Bu etkiler fizyolojik olarak, işitme kaybı, hipertansiyon, kalp hastalıkları vb. psikolojik olarak ise, stres, kalp hastalıkları vb. psikolojik olarak ise, stres,  gibi sıralanabilir.   Akustik Ses yalıtım camı, ve ses izolasyonu sağlanırsa kişi yaşamını normal bir şekilde refah içinde yaşayabilir.

Akustik Lamineli Cam

Akustik Ses Yalıtım Camı

Akustik Ses yalıtım camı Ancak gürültü düzeyi yüksek ortamlarda daha etkili bir ses yalıtımı için özel geliştirilmiş bir ürün olan akustik lamine cam kullanımına ihtiyaç vardır. Akustik  ses yalıtım camı; tek kullanılabileceği gibi, yalıtım camı ünitelerinde de kullanılarak gürültüyü kontrol  etme performansını artırır. Akustik laminasyonlu camlar, iki cam plakanın ses emici bağlayıcı bir tabaka ile ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile elde edilir. Yine söylersek ses yalıtımının en pratik yolu; cam kalınlığının artırılması ve özel bir şekilde  hazırlanmış yalıtım camı ünitelerinin kullanılmasıdır. İkili yalıtım camı ünitelerinde farklı cam kalınlıklarının seçilmesi veya camlardan birinin laminasyonlu olması gürültü kontrolüne katkı sağlar.

Ses Geçirmez Cam

Akustik lamine camlar ara bölme duvar, akustik kapı, stüdyo ses kayıt odası camı gibi daha birçok mekanda tercih edilerek ses geçişlerini engeller. Gürültüyü engellemek ve akustiği sağlamak için mekanda bulunan duvar, tavan, gürültü ve ses yapıcı yer ve cihazlardan ayırıcı elemanlarda da benzer önlemler alınması ve ses yalıtımı uygulaması yapılması gerekmektedir.

Ses yalıtımlı akustik cam, lamine camlarda ısıl kırılma riskleri vardır. Lamine camın kenar kesimi sırasında oluşabilecek mikro ve makro çatlaklar bu riski artırmaktadır. Riski ortadan kaldırma yöntemlerinden biri, lamine cam kenarlarına rodaj yapılmasıdır. Lamineli akustik ses yalıtımlı cam kesimi, lamine kesme masasında yapılır. Lamine kesme masasında cam aynı anda hem alttan hem de üstten kesilir. Daha sonra otomatik olarak, alt ve üst kırması yapılır. Düzcam kesim masalarında kesim yapmak ses yalıtımlı akustik cam açısından sağlıksız bir yöntem olup lamine kesme masasına göre daha uzun bir sürede kesilir.

akustik panelakustik kumaş panelses yalıtım süngeri